در صفحه
چینش

نمایش 11 نتیحه

show blocks helper

بارز ۲۰۵/۵۰R16 مدل PREMIUM GRIP P624

چنگ زنی مناسب و ترمزگیری عالی در جاده های خیس و لغزنده به دلیل طراحی ویژه رویه نامتقارن آن رفتار عالی تایر در عبور از پیچ های جاده و فرمان پذیری مطمئن به دلیل ثبات ابعادی ...
تماس بگیرید

بارز ۲۰۵/۵۵R16 مدل PREMIUM GRIP P624

چنگ زنی مناسب و ترمزگیری عالی در جاده های خیس و لغزنده به دلیل طراحی ویژه رویه نامتقارن آن رفتار عالی تایر در عبور از پیچ های جاده و فرمان پذیری مطمئن به دلیل ثبات ابعادی ...
تماس بگیرید

کویر تایر ۲۰۵/۵۰R16 مدل advance-kB44

فرمان گیری راحت و پایداری خودرو در سر پیچ ها و در هنگام تغییر مسیر های ناگهانی و سر نخوردن تایر در هنگام تغییر مسیر نرمی در حرکت خودرو به لحاظ انعطاف پذیری بالای تایر صدای ...
تماس بگیرید

کویر تایر ۲۰۵/۵۵R16 مدل Excellent KB55

چنگ زنی و ترمز گیری عالی در جاده های خیس به خاطر طراحی خاص گل تایر فرمان گیری عالی به همراه عدم لغزش در سر پیچ ها صدای پایین در سرعت های بالا و نرمی حرکت ...
تماس بگیرید

کویر تایر ۲۱۵/۶۵R16 مدل Tiger KB66

این تایر با امکان عملکرد در چهار فصل قابل استفاده برای تمام نقاط ایران می‌باشد اولین تایر SUV که طراحی آن کاملا در داخل کشور انجام پذیرفته است صدای بسیار پایین و نرمی در حرکت و ...
تماس بگیرید

کویر تایر ۲۲۵/۶۰R18 مدل WONDERFULL (225/18) KB700

فرمان گیری راحت و پایداری خودرو در سر پیچ ها و در هنگام تغییر مسیر های ناگهانی و سر نخوردن تایر در هنگام تغییر مسیر نرمی در حرکت خودرو به لحاظ انعطاف پذیری بالای تایر صدای ...
تماس بگیرید

یزد تایر ۲۰۵/۵۰R16 مدل MARS

طرح آج متقارن و غیر جهت دار چسبندگی خوب به سطح جاده های خیس قابلیت خوب خروج آب از سطح تماس تایر با جاده شکل ظاهری اسپورت
تماس بگیرید

یزد تایر ۲۰۵/۵۵R16 مدل NEPTUNE

طرح آج متقارن و  غیر جهت دار قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت  ( سری سرعتی V) قابلیت خوب خروج آب از سطح تماس تایر با جاده اصطکاک عالی با سطح جاده ترمزگیری مناسب
تماس بگیرید

یزد تایر ۲۰۵/۵۵R16 مدل SKY

طرح آج متقارن و  غیر جهت دار قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت  ( سری سرعتی V) قابلیت خوب خروج آب از سطح تماس تایر با جاده فرمان پذیری خوب و سهولت حرکت در ...
تماس بگیرید

یزد تایر ۲۱۵/۵۵R16 مدل URANUS

 متقارن و جهت دار  قابلیت خوب خروج آب از سطح تماس تایر با جاده چسبندگی خوب به سطح جاده های خیس شكل ظاهري اسپورت
تماس بگیرید

یزد تایر ۲۱۵/۶۰R16 مدل NEPTUNE

طرح آج متقارن و  غیر جهت دار قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت  ( سری سرعتی V) قابلیت خوب خروج آب از سطح تماس تایر با جاده اصطکاک عالی با سطح جاده ترمزگیری مناسب
تماس بگیرید