علائم روی لاستیک
                      علائم روی لاستیک
  • پهنا یا عرض تایر که بر حسب میلیمتر میباشد.
  • فاق یا ارتفاع که درصدی از پهنا میباشد بطور مثال در این تصویر ۵۵ درصد از پهنا یعنی ۱۹۵ میشود تقریبا ۱۰۷ میلیمتر .
  • R شان دهنده ساختار تایر است به مفهوم رادیال یا سیمی و میتواند نخی باشد که همان بایاس نیز معنی میدهد.
  • قطر رینگ که بر حسب اینچ است و در انجا ۱۶ اینچ قطر رینگ میباشد.
  • ۸۷ شاخص بار میباشد که در اینجا بمفهوم ۵۴۵ کیلوگرم میباشد یعنی تحمل هر چرخ از این نوع تایر ۵۴۵ کیلوگرم است چنانچه مفهوم اعداد دیگر در جدول شاخص بار قرار داده شده است.
  • V بمهوم شاخص سرعت است که در این مثال ۲۴۰ کیلو متر است یعنی تحمل سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت را دارد. مابقی علائم در تصویر شاخص سرعت.
  • جدول شاخص بار و سرعت
    جدول شاخص بار و سرعت

سبد خرید

preloader